T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Genel Duyurular

# Tarih Konu İçerik
1 05-01-2021 Öğrenci Bilgi Sistemi (sis.thk.edu.tr) Sayfası Hk.
2 05-01-2021 Öğrenci E-posta Şifrelerinin Değiştirilmesi Hk.
3 05-01-2021 Öğrencilerin ALMS Sistemine Giriş Yapılması Hk.
4 05-01-2021 Moodle Bilgilendirmesi Hk.