Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020 yılında faaliyete geçmiştir. Merkezimiz, üniversitemizde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen tüm eğitimlerde başta öğrencilerimiz olmak üzere, üniversitemiz akademik personeli ve diğer paydaşlarımızla sürekli olarak karşılıklı etkileşim kurarak bilgi paylaşımı ve teknik destek konularında sürdürülebilirliği sağlamaktadır. Ayrıca, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi geleceğin eğitim-öğretim teknolojileri ile ilgili araştırmalar yapmakta ve tüm paydaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunarak ülkemiz için gelecek odaklı bir altyapı hazırlanmasında katkıda bulunmaktadır.