T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Moodle Öğrenci ve Akademisyen Girişi Tıklayınız.

Eğitmen için

Moodle Akademisyen Ders Oluşturma Kılavuzu

Öğrenci için

Moodle Hesap Açma ve Derse Kayıt İşlemleri
Şifre Değiştirme Kılavuzu