T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ


TÜRKKUŞU (MERKEZ) KAMPÜS

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bahçekapı Mahallesi Okul Sokak No:11 Türkkuşu Kampüsü 06790 Etimesgut / ANKARA
İletişim: uzem@thk.edu.tr