T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş için tıklayınız.

Öğrenci E-Posta girişi için tıklayınız.

Eğitmen için

Akademisyen Bilgi Sistemi SİS Kullanım Kılavuzu

Öğrenci için

Öğrenci Bilgi Sistemi (SİS) Kullanım Kılavuzu
E-Posta Şifre Değiştirme İşlemleri Kılavuzu
E-posta Oluşturma