T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

MS Teams Öğrenci ve Akademisyen Girişi Tıklayınız.

Eğitmen için

MS TEAMS Ekip Kodu ile Ekibe Katılma

Öğrenci için

Microsoft Teams yardımcı dökümanı