T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Öğrenci Bilgi Sistemi (sis.thk.edu.tr) Sayfası Hk.

Değerli Öğrencilerimiz,

Öğrenci Bilgi Sistemi (sis.thk.edu.tr)  sitesi üzerinde yaşamış olduğunuz problemler için "Öğrenci İşleri Müdürlüğü"  ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.