T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Öğrenci E-posta Şifrelerinin Değiştirilmesi Hk.

Değerli Öğrencilerimiz,

Şifrelerinizi https://login.microsoftonline.com/ adresi üzerinde bulunan "hesabınıza erişemiyor musunuz ?" sekmesine tıklayarak değiştirebilirsiniz.