T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Öğrencilerin ALMS Sistemine Giriş Yapılması Hk.

ALMS Öğrenci Dökümanı için Tıklayınız.